Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2019-2020 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilerimizin mazeret sınavları, 09-13 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak olup mazeret sınavına girecek öğrencilerin listesi Fakültemiz web sayfasından ayrıca ilan edilecektir.


20 Kasım 2019