Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Biri yükseköğretim öğrencisi olmak üzere 13 üyeden oluşan Yükseköğretim Kalite Kurulundaki (YÖKAK) mevcut öğrenci üyenin görev süresinin dolmuş olması nedeniyle Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 5. maddesi uyarınca yeni bir öğrenci üye Kurula dahil edilecektir. Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Üye Başvuru Çağrısı, YÖKAK internet sayfası ve sosyal medya hesapları ile YÖKAK Öğrenci Komisyonunun sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır. Başvuru için son tarih 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 17:00 olup, başvuruya ilişkin detaylara "https://yokak.gov.tr/yuksekogretim-kalite-kurulu-ogrenci-uyesi-basvuru-cagrisi-175" adresinden erişilebilmektedir.

Fakültemiz öğrencilerine duyurulur.


11 Ocak 2021