Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren; 7143 sayılı af kanundan yaralanmak isteyen ve belirtilen kanundaki şartları taşıyanların, Mühendislik Fakültesi Web sayfasının öğrenci formları kısmındaki dilekçe ve ekleri ile birlikte, süresi içinde şahsen Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'na müracaat etmeleri gerekmektedir.


02 Temmuz 2018